Συμβουλευτική

Η Επιστήμη της Συμβουλευτικής

Η επιστήμη της Συμβουλευτικής ασχολείται με την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου και την προώθηση της αυτογνωσίας του. Η αυτογνωσία αυτή βοηθά στην καλύτερη χρήση των αποθεμάτων και των ικανοτήτων που διαθέτει το άτομο για να φτάσει στην αυτοπραγμάτωσή του. symvoyleytiki

Η Συμβουλευτική έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει τις εσωτερικές του δυνάμεις και δυνατότητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ξεκίνησε ως η ανθρώπινη ανάγκη προσφοράς βοήθειας στα άτομα του περιβάλλοντός μας που τη χρειάζονταν.

Εξελίχθηκε σε ειδίκευση της επιστήμης της ψυχολογίας για να είναι περισσότερο αποτελεσματική και να μειώνει τα περιθώρια λαθών που γίνονται από άγνοια και κακούς χειρισμούς. Αυτό σημαίνει ότι έχει δική της φιλοσοφία, ειδικούς κανόνες, μεθόδους και τεχνικές και ασκείται από υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένους συμβούλους.

Η Συμβουλευτική λοιπόν, μολονότι ξεκίνησε «άτυπα» από τότε που ξεκίνησαν και οι ανθρώπινες σχέσεις, εξελίχθηκε σε επιστήμη όταν για να είναι περισσότερο αποτελεσματική και ευεργετική για τον άνθρωπο, η πρακτική της στηρίχθηκε στις επιστημονικές θεωρίες της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς. Οι θεωρίες αυτές διαμόρφωσαν τη φύση της Επιστήμης της Συμβουλευτικής.

Μολονότι το ρήμα «Συμβουλεύομαι» σημαίνει ζητώ από κάποιον να μου δώσει μια συμβουλή, να μου πει δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να λύσω ένα συγκεκριμένο μου πρόβλημα π.χ. νομικό, ή οικονομικό, η Επιστήμη της Συμβουλευτικής δεν κάνει αυτό, αλλά προσανατολίζεται κυρίως στο πως θα διευκολύνει το άτομο να κατανοήσει καλύτερα τι του συμβαίνει, στο να το ενθαρρύνει να θέσει τους προσωπικούς του στόχους και να βρει το ίδιο διέξοδο από τις προσωπικές του δυσκολίες.

Επομένως, η Συμβουλευτική δεν δημιουργεί εξαρτώμενα άτομα, αλλά τα βοηθάει δείχνοντάς τους πώς να ανεξαρτητοποιηθούν, να αυτονομηθούν, να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να αναπτυχθούν στο μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων τους, ώστε να ζήσουν μια γεμάτη και εκπληρωμένη ζωή.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι της Συμβουλευτικής, απαιτούν ένα ιδιαίτερο προφίλ του συμβούλου, με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση και εμπειρία. Η συμβουλευτική είναι μια μέθοδος που βοηθά τους ανθρώπους να συζητήσουν και να σκεφτούν τα προσωπικά τους προβλήματα, προκειμένου να ανακουφιστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και να βρουν κάποια διέξοδο από τις δυσκολίες που τους ταλαιπωρούν.

Είναι μια εμπιστευτική διαδικασία με κύριο χαρακτηριστικό της τη συζήτηση. Οι σύμβουλοι εκπαιδεύονται να ακούν με προσοχή, να βοηθούν χωρίς να κρίνουν τον πελάτη να διακρίνει τα λεπτά σημεία των προβλημάτων του, να επαναπροσδιορίζει τις καταστάσεις αλλά και τον εαυτό του. Υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψης που υποστηρίζουν τη συμβουλευτική πρακτική, όπως η γνωσιακή-συμπεριφορική, η ψυχοδυναμική, η προσωποκεντρική, η υπαρξιακή, η συστημική κ.ά.

 

 

Member Login

×