Ειδική Αγωγή

 

 

Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

special education

 

θεωρούνταιτα άτομα που έχουν σημαντική  δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας  σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.

 
 
Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι:
 •  α) `Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα.
 •  β)  Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, βαρήκοοι).
 •  γ) `Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας.
 •  δ) `Έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας.
 •  ε) `Έχουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, dislexia
               δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία.
 • στ)`Έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και
               κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν
               αυτισμό και   άλλες διαταραχές ανάπτυξης.
 •        Ειδικής εκπαιδευτικής μεταχείρισης μπορεί να τύχουν
               τα άτομα που έχουν ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες
               και ταλέντα ( χαρισματικά παιδιά ).

 

 

Ο τρόπος προσέγγισης
class- borreca-body

και αντιμετώπισης γίνεται με τη συνεργασία έμπειρου και καταρτισμένου προσωπικού (παιδοψυχολόγοι , ειδικοί παιδαγωγοί , λογοθεραπευτές ,μουσικοθεραπευτές κ.ά.) και με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων όπως Κρανιοιερή Θεραπεία , ανθοιάματα, θεατρικό παιχνίδι.

 

 

 

 

 

 

Member Login

×